Huidig Plan

Op basis van onze visie richt CPO Calimero zich op het creëren van een gemeenschap met kleine woningen. Als innovatief onderdeel van de grotere ‘Ecowieck’ die in Ewijk gerealiseerd wordt, zijn op de door de gemeente beschikbaar gestelde grond momenteel 27 kavels ingericht die bestemd zijn voor permanente bewoning. Het gaat om het bovenste groene vlak op het onderstaande kaartje, net boven de sloot, dat in het verleden een prachtige boomgaard was.

Ook de weg die als rode draad door onze gemeenschap loopt, wordt momenteel door de gemeente gerealiseerd. De gemeente Beuningen heeft opdracht uitgegeven voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Dit zal vanaf juli gaan plaatsvinden.

Van de 27 gerealiseerde kavels zijn er 18 bestemd voor particulier eigendom, en negen gereserveerd voor sociale huurders. Deze zullen worden verhuurd door Woonwaarts. De huisjes worden volgens de BENG-normen (waarbij BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen) gebouwd, die gelden sinds het begin van 2021. Dit betekent dat de energie die nodig is voor het bewonen, koelen en verwarmen van de huisjes zoveel mogelijk door elementen van de huisjes zelf wordt opgewekt. Denk daarbij onder andere zonnepanelen en warmtepompen. Daardoor maken we geen gebruik van fossiele brandstoffen en stoten we geen CO2 uit, wat voortkomt uit de duurzame en ecologische visie die we gezamenlijk hebben opgesteld.

Daar bovenop hebben de leden van CPO Calimero met elkaar afgesproken om zoveel mogelijk te bouwen met hergebruikte, lokale en duurzame materialen. Ook gaan we een aantal gezamenlijke voorzieningen delen, die we ook gezamenlijk gaan beheren; moestuin voor eigen gebruik, gemeenschappelijke ruimte, opslag- en werkplaats en parkeerplaatsen. Ook de openbare ruimte en het groen in onze buurt, zoals de autoluwe weg en de paden langs het terrein, beheren wij straks in samenspraak met de gemeente. Onze buurt wordt ingericht met veel beplanting en beperkte bestrating. Daardoor kan onze wijk toekomstige extreme weersomstandigheden het hoofd bieden, overstroomt het riool niet en kunnen we het kostbare hemelwater opnieuw gebruiken.

Onze woonplek staat in directe verbinding met de omliggende buurt en is voor iedereen vrijelijk toegankelijk. Dit is voor Calimero belangrijk, omdat we zo ook verbonden blijven met de omgeving. We hopen door open met andere bewoners van de wijk en de wijdere omgeving samen te leven van elkaar te leren en elkaar te inspireren, bijvoorbeeld op het gebied van consumptievermindering en de zorg voor een prettige en respectvolle leefomgeving. Als verbonden buren richten we ons op samen zuinig omgaan met de natuur, het tot stand brengen van een circulaire economie door het delen van spullen, het verkleinen van afvalstromen, en het dragen van de collectieve verantwoordelijkheid voor het onderhoud van onze gezamenlijke voorzieningen. Hoewel de nadruk ligt op het gezamenlijke aspect van ons samenleven, staat ook respect voor ieders privacy, de eigen plek, en voor ieders eigenheid binnen Calimero hoog in het vaandel.

De Plek

Komende zomer (2022) bouwen wij onze huisjes in het dorp Ewijk, vlakbij Nijmegen. De gemeenschap wordt onderdeel van het grotere “Ecowieck”. Op het onderstaand kaartje gaat het om het bovenste groene vlak, boven de sloot. Op dit moment is het nog een prachtige oude boomgaard. Klik HIER voor meer informatie over de Ecowieck.