Tiny-Houses

Op dit moment richten wij ons op het creƫren van een groep Tiny-Houses. Wij willen graag 15 huizen plaatsen die sociaal en functioneel met elkaar verbonden zijn Een gedeelte van de groep wil een koopwoning, anderen zijn huurders. De afgelopen tijd is de groep bezig geweest met het uitwerken van het visiedocument dat u hier kunt lezen. Een samenvatting daarvan is hieronder weergegeven in de vorm van onze 'Uitgangspunten'

De komende tijd zal de groep zich verder gaan richten op het vinden van een passende locatie om de visie te kunnen realiseren. Een voorbeeld van een mooie locatie die de groep in het vizier heeft is de nieuw te bouwen Ecowieck in Ewijk."

Ecowieck volgens Calimero

Bovenstaande visie is momenteel in behandeling bij de gemeente Ewijk. Ook al is dat nieuw voor de gemeente, wij vinden dat dit compleet in lijn is met hun verwachtingen. Meer details over onze vorderingen met de gemeente en de toewijzing van onze eigen vlek binnen het project hopen wij spoedig van de gemeente te ontvangen.

Uitgangspunten van Calimero

 1. 1.   Voor ons is leven in een Tiny House het leven in een kleine ruimte, in en in overeenstemming met de natuur en elkaar. We streven niet naar volledige zelfvoorziening, maar willen daarin wel zo ver gaan als mogelijk is in een moderne levensstijl.
 2. 2.   We zien onze buurt als een blauwdruk voor toekomstige woonvormen en zijn daarom bij bouwen, inrichten, wonen en onderhoud gericht op vernieuwende oplossingen. Deze oplossingen zijn bij voorkeur low-tech, natuurlijk en robuust, maar kunnen ook high-tech zijn wanneer dit aanzienlijk grotere besparingen/effecten oplevert.
 3. 3.   We willen graag samenwonen met mensen die ook gericht zijn op zuinig omgaan met de natuur, circulaire economie, het delen van apparatuur, afvalstromen verminderen, etc.
 4. 4.   We leven samen als buren, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderhoud en de nutsvoorzieningen van de buurt. We delen enkele gezamenlijke ruimten, zoals een werkplaats, een bar en een moestuin. Er is een verplichting om enkele uren per week/maand te steken in enkele gezamenlijk belangen zoals onderhoud.
 5. 5.   Onze buurt is ingericht met veel beplanting en beperkte bestrating, om zo toekomstige extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval en hittegolven zo goed mogelijk te kunnen pareren. Voor het koelen van gezamenlijk ruimten gebruiken we oplossingen zoals groene daken. De bewoners stimuleren elkaar om op creatieve manieren hun koeling en verwarming te realiseren.
 6. 6.   Het materiaal voor het bouwen van onze Tiny Houses en de gezamenlijke ruimten heeft een zo lokaal mogelijke oorsprong. Tweedehands bouwmaterialen hebben voorkeur boven nieuwe bouwmaterialen. En we bouwen idealiter met biologisch afbreekbare materialen, of eenvoudig recyclebare materialen.
 7. 7.   We leggen alle nutsvoorzieningen, zoals elektriciteitsvoorziening en afwatering, in gezamenlijkheid aan, en niet ieder voor zich.
 8. 8.   Gezamenlijke elektriciteitsvoorziening realiseren we met zonnepanelen (en wellicht nog andere technieken) en een gezamenlijke batterij. We wekken meer stroom op dan we gebruiken. We zijn wel aangesloten op het elektriciteitsnet, voor calamiteiten.
 9. 9.   We zijn wel aangesloten op de waterleiding. Maar iedere overkapping op het terrein heeft een wateropvang (regenton/tank), waarin we hemelwater kunnen bergen, en waarmee we ingeval van droogte de beplanting kunnen beregenen.
 10. 10.   We streven ernaar om geen fossiele brandstof te gebruiken, en zijn uiteraard niet aangesloten op het gasnet.
 11. 11.   Ons toiletafval maken we schadeloos met compost-/verbrandingstoiletten, en ons grijze water (urine/afwas-/douchewater) zuiveren we met een helofytenfilter. We hebben op deze manier geen rioolaansluiting nodig.