Visie

Dagelijks worden we geconfronteerd met alarmerende berichten over de rap toenemende opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande extreme weersomstandigheden, de snelle afname van biodiversiteit in onze directe omgeving en op wereldwijde schaal, en een nijpende stikstof- en ammoniakcrisis die onze kwaliteit van leven in verregaande mate aantast. Bovendien lijken we te leven in een sterk geïndividualiseerde samenleving waarin we weliswaar naast elkaar bestaan, maar de levens en het wel en wee van onze directe buren nauwelijks kennen. Ook het steeds groter wordende woningtekort en de achteruit hollende kwaliteit van huisvesting is voor veel van ons een grote dagelijkse zorg. Kortom, genoeg redenen om somber te zijn over onze gezamenlijke toekomst en die van onze kinderen, en ons verslagen neer te leggen bij de status quo.

Dat is echter buiten de rasoptimisten van CPO Calimero gerekend, die in 2018 besloten om zich te verenigen in een collectief dat ernaar streeft om niet bij de pakken neer te gaan zitten en de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. Vanuit de wens en de overtuiging dat een andere, duurzamere manier van samenleven mogelijk en noodzakelijk is, realiseren zij momenteel in samenwerking met woningbouwvereniging Woonwaarts en de gemeente Beuningen een gemeenschap voor 27 huishoudens, als onderdeel van de nieuwe ecowijk in het dorpje Ewijk bij Nijmegen.

We zien onze gemeenschap niet alleen als een fijne plek om met gelijkgestemden samen te leven, maar ook als een inspiratiebron voor toekomstige woonvormen in het land. Daarom richten wij ons bij het bouwen, inrichten, wonen en onderhoud van onze kleine woningen op duurzame en circulaire oplossingen. Binnen onze visie wonen we bescheiden, houden we onze individuele en gezamenlijke ecologische footprint zo klein mogelijk, benutten we de beschikbare ruimte slim en creëren we - met respect voor onze individuele wensen en eigenschappen - een fijne en écht samen levende gemeenschap met hart voor de toekomst van onze aarde.

De visie die aan de basis ligt van CPO Calimero valt uiteen in de volgende vijf, meer concrete pijlers:

 • We wonen klein (maximaal 50 m2)
  Door klein te wonen, besparen we onder andere energie en bouwmaterialen en leven we meer buiten. We streven er niet naar volledig zelfvoorzienend zijn, maar willen daarin wel zover gaan als mogelijk is in een hedendaagse levensstijl. Onze wijk zal opgedeeld worden in percelen, er zijn kopers en huurders van grond en woningen. En we delen enkele gezamenlijke voorzieningen die we ook zelf beheren; moestuin voor eigen gebruik, gemeenschappelijke ruimte, opslag- en werkplaats en parkeerplaatsen. Het liefst beheren we ook zelf de openbare ruimte en het groen in onze buurt in samenspraak met de gemeente.

 • We bouwen duurzaam
  We (her)gebruiken duurzame/biobased bouwmaterialen; daardoor produceren we minder afval, tasten we de natuur minder aan en is onze ecologische impact minimaal. Het materiaal voor het bouwen van onze woningen en de gezamenlijke ruimten heeft een zo lokaal mogelijke oorsprong.

 • We creëren een groene en klimaatbestendige wijk
  Onze woonplek is open en voor iedereen toegankelijk. Zo blijven we ook verbonden met de overige bewoners van de wijk, en kunnen we wellicht anderen inspireren. Samen werken we in onze moestuin en onderhouden we het groen in onze wijk.
  Onze buurt wordt ingericht met veel beplanting en beperkte bestrating. Daardoor kan onze wijk toekomstige extreme weersomstandigheden het hoofd bieden, overstroomt het riool niet en kunnen we het kostbare hemelwater opnieuw gebruiken. Begroeiing absorbeert warmte, zorgt voor schaduw en transporteert koele lucht. Dichte bestrating en asfalt zorgen voor hitte-eilanden op hete dagen en beperken waterafvoer. We kiezen daarom voor 'doorlatende' bestrating zoals grind, split, schelpen, houtsnippers of waterdoorlatende tegels. Onze buurt is autoluw en we parkeren op een parkeerplaats aan de rand van het terrein. Zo wordt de overige bestrating minder intensief gebruikt.

 • We wekken onze eigen energie op
  Daardoor maken we geen gebruik van fossiele brandstoffen en stoten we geen co2 uit. We leggen alle nutsvoorzieningen, zoals elektriciteitsvoorziening en afwatering, in gezamenlijkheid aan en niet ieder voor zich. Gezamenlijke elektriciteitsvoorziening realiseren we zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen, met gebruik van zonnepanelen. We zijn niet aangesloten op het gasnet, de beperkte inhoud van Tiny Houses biedt vele mogelijkheden tot innovatief ecologisch verwarmen.

 • We delen onze spullen en kijken naar elkaar om
  We verminderen onze consumptie en zorgen voor een prettige respectvolle leefomgeving. We richten ons op zuinig omgaan met de natuur, circulaire economie, het delen van spullen en afvalstromen verminderen.
  We leven samen als buren, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderhoud aan collectieve voorzieningen van de wijk. We delen enkele gezamenlijke ruimten, zoals een werkplaats, een ontmoetingsruimte en een moestuin. Er is een verplichting om enkele uren per maand te steken in gezamenlijke belangen, zoals bijvoorbeeld onderhoud.