Cpo Calimero - ONZE VISIE:

"CPO Calimero wil de natuur als bondgenoot gebruiken en haar levensstijl aanpassen om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden".

We hebben de stikstofcrisis, de plasticcrisis, de klimaatcrisis, de huizenmarktcrisis en de biodiversiteitcrisis. Veel van deze  crises hebben een link met onze manier van leven en omgang met elkaar en de natuur.
Om onze bijdrage te leveren aan de oplossing van deze problemen wil CPO Calimero stappen gaan zetten!

We zien onze buurt als een inspiratiebron voor toekomstige woonvormen en zijn daarom bij bouwen, inrichten, wonen en onderhoud gericht op vernieuwende oplossingen. Deze oplossingen zijn bij voorkeur low-tech, natuurlijk en robuust. Maar ze kunnen ook high-tech zijn, als dit aanzienlijk grotere besparingen of ecologische resultaten oplevert.

 

CPO Calimero ontwikkelt op dit moment een gebied in Beuningen voor ecologische tiny houses. Klein wonen, duurzaam en met respect voor de natuur. In 2020 start de CPO de voorbereiding op de locatie met de gemeente Beuningen en in 2021 gaan de deelnemers hun eigen, ecologische woning bouwen. In de loop van 2020 worden de mogelijkheden steeds concreter en breiden we de CPO uit van de groep initiatiefnemers tot een groep van 15 tot 20 uiteindelijke bewoners. Deze brochure geeft meer informatie over de pijlers waarop CPO Calimero wordt gebouwd. Dit is bedoeld als inspiratie voor toekomstige bewoners, de gemeente en andere belanghebbenden.

onze Pijler: Met elkaar op een respectvolle manier ecologisch en duurzaam wonen

ons Doel: Door onze (ver)bouw- en leefstijl verlagen we onze ecologische voetafdruk

Middelen:

*        We wonen klein (maximaal 50m2); daardoor besparen we onder andere energie en bouwmaterialen en leven we meer buiten.

*        We (her)gebruiken duurzame/biobased bouwmaterialen; daardoor produceren we minder afval, tasten we de natuur minder aan en is onze ecologische impact minimaal.

*        We bouwen onze huizen en wijk klimaatbestendig; daardoor kan onze wijk extreem weer het hoofd bieden, overstroomt het riool niet en kunnen we het kostbare hemelwater opnieuw gebruiken.

*        We leven in een groene, eetbare en open omgeving; daardoor kunnen we zelf biologisch verbouwen en zorgen voor meer biodiversiteit.

*        We wekken onze eigen energie op; daardoor maken we geen gebruik van fossiele brandstoffen en stoten we geen co2 uit.

*        We hergebruiken ons afvalwater; daardoor werken we aan een betere en schonere grond- en oppervlaktewater en verspillen we geen water.

*        We delen onze spullen en zorgen voor elkaar; daardoor verminderen we onze consumptie en zorgen we voor een prettige respectvolle leefomgeving.

Voorbeelden:

Tiny House:
Voor ons is leven in een Tiny House het leven in een kleine ruimte, in overeenstemming met de natuur en met elkaar. We streven er niet naar volledig zelfvoorzienend zijn, maar willen daarin wel zover gaan als mogelijk is in een hedendaagse levensstijl. Onze wijk zal opgedeeld worden in percelen, er zijn kopers en huurders van grond en woningen. En we delen enkele gezamenlijke voorzieningen die we ook zelf beheren; moestuin voor eigen gebruik, gemeenschappelijke ruimte, opslag- en werkplaats, parkeerplaatsen. Het liefst beheren we ook zelf de openbare ruimte en het groen in onze buurt in samenspraak met de gemeente.

www.tinyhousenederland.nl - www.tiny-house.nl


Bouwen:
Het materiaal voor het bouwen van onze Tiny Houses en de gezamenlijke ruimten heeft een zo lokaal mogelijke oorsprong. Tweedehands bouwmaterialen hebben de voorkeur boven nieuwe bouwmaterialen en we bouwen idealiter met biologisch afbreekbare materialen, of eenvoudig recyclebare materialen.

Doordat het bouwproces van een Tiny House van minder factoren afhankelijk is dan de bouw van een normale woning, wordt de vrijheid van materiaalkeuze groter en is ook het bouwproces beter te sturen. Zo kunnen we verregaande keuzes maken met betrekking tot innovatieve toepassingen, ecologisch verantwoorde materialen, het beperken van CO2-uitstoot en circulair bouwen.

 

Los van de technieken en materialen staat vast dat we ons tot het uiterste in gaan spannen om de materialen dicht bij huis aan te schaffen en het heeft onze voorkeur om te werken met producenten uit de directe omgeving.
www.ecoplus-bouw.nl - www.vanlaarhovencombinatie.nl

Klimaatbestendige wijk/ wonen:
Onze buurt is ingericht met veel beplanting en beperkte bestrating, om zo toekomstige extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval en hittegolven zo goed mogelijk te kunnen weerstaan. Voor het koelen van gezamenlijke ruimten gebruiken we ecologische oplossingen, zoals een groen dak en dubbele daken. De bewoners stimuleren elkaar om op innovatieve en duurzame manieren hun koeling en verwarming te realiseren.

https://nl.urbangreenbluegrids.com/measures/bioswales/nature-friendly-bioswales/ -


Groene en open omgeving:
Onze woonvlek is open en voor iedereen toegankelijk. Zo blijven we ook verbonden met de overige bewoners van de wijk, en kunnen we wellicht anderen inspireren. Samen werken we in onze moestuin en onderhouden we het groen in onze wijk.


Ons weer wordt steeds extremer, hittegolven en extreme regenbuien met wateroverlast zijn al lang geen uitzondering meer. Om hierop te anticiperen kiezen wij voor meer begroeiing en minder bestrating. Zodoende is er geen noodzaak tot afvoer van hemelwater via het riool en wordt de grondwatervoorraad op natuurlijke wijze aangevuld.

 

Begroeiing absorbeert warmte, zorgt voor schaduw en transporteert koele lucht. Ondergrond als aarde, grind, houtsnippers, gras en planten absorberen regen of zijn goed waterdoorlatend. In de keuze van beplanting zal naast de weersbestendigheid, ook het vergroten van meer zelfvoorzienend zijn, een rol spelen. Daarbij past een beplanting met een uiteenlopende keuze van inheemse fruit- en notenbomen.

 

Dichte bestrating en asfalt zorgen voor hitte-eilanden op hete dagen en beperken waterafvoer. We kiezen voor 'doorlatende' bestrating zoals grind, split, schelpen, houtsnippers of waterdoorlatende tegels. Onze buurt is autoluw en we parkeren op een parkeerplaats aan de rand van het terrein. Zo wordt de overige bestrating minder intensief gebruikt.

www.nl.urbangreenbluegrids.com - www.nl.urbangreenbluegrids.com/measures/green-roofs/ -


Energie:
We leggen alle nutsvoorzieningen, zoals elektriciteitsvoorziening en afwatering indien nodig, in gezamenlijkheid aan, en niet ieder voor zich. Gezamenlijke elektriciteitsvoorziening realiseren we zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld met zonnepanelen (en wellicht nog andere technieken) en een gezamenlijke ecologische batterij. Wel zouden we voor calamiteiten aangesloten willen zijn op het elektriciteitsnet.

We zijn niet aangesloten op het gasnet, de beperkte inhoud van Tiny Houses biedt vele mogelijkheden tot innovatief ecologisch verwarmen.
www.batterij.expert -   https://www.tesla.com/nl_NL/powerwall


Hergebruik afval/hemelwater:
Iedere overkapping op het terrein heeft een wateropvang (regenton/tank), waarin we hemelwater kunnen bergen, om daarmee het grijswatercircuit te vullen en de beplanting te beregenen. Wel zouden we aangesloten zijn op de waterleiding voor schoon drinkwater en voor momenten van een tekort aan regenwater.
Ons toiletafval maken we bijvoorbeeld schadeloos met compost-of verbrandingstoiletten of net als ons grijze water (urine, afwas-en douchewater) zouden we deze kunnen zuiveren met een helofytenfilter. Op deze manier zou een rioolaansluiting eventeel niet noodzakelijk zijn. (Inmiddels is duidelijk dat rioolaansluiting een verplichting is vanuit de overheid).

www.ecofyt.nl - www.ecosave.com


Delen van spullen en gemeenschappelijke ruimten:
We willen graag samenwonen met mensen die ook gericht zijn op onder andere zuinig omgaan met de natuur, circulaire economie, het delen van apparatuur, afvalstromen verminderen.

We leven samen als buren, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderhoud aan collectieve voorzieningen van de wijk. We delen enkele gezamenlijke ruimten, zoals een werkplaats, een ontmoetingsruimte en een voedselbos/ moestuin. Er is een verplichting om enkele uren per maand te steken in gezamenlijke belangen zoals onderhoud.

www.wijzijndeel.nl- www.nl.urbangreenbluegrids.com/measures/private-or-communal-initiatives/community-gardens/